Linux Palvelimet H4

Klo 15.30 Livetikku läppäriin kiinni ja linux pyörimään. Aluksi yhdistäminen wifiin, että netti toimii. Ajan perus komennot “setxkbmap fi” ja “sudo apt-get update”

Klo 15.31 Availen Teron sivuilta ohjeet LAMPin asennukseen.

$ setxkbmap fi
$ sudo apt-get update

Klo 15.35 Ensiksi portteihin reiät komennoilla.

$ sudo ufw allow 22/tcp
$ sudo ufw allow 80/tcp

Tulimuuri pitää myös käynnistää

$ sudo ufw enable

Klo 15.39 Apache asentumaan komennolla

$ sudo apt-get install apache2

Testaan myös toimiiko se tässä vaiheessa avaamalla localhostin firefoxilla.

$ firefox "http://localhost"

Klo 15.40 Näyttäisi toimivan, enabloimalla käyttäjähakemistot ja reboottaamalla apachen.

$ sudo a2enmod userdir
$ sudo service apache2 restart

Klo 15.42 Teen kansion kotihakemistoon.

$ cd
$ mkdir public_html

Klo 15.45 Tarkistan viellä “whoami” komenolla, että käyttäjäni on xubuntu ja testaan firefoxilla sivuja osoitteesta “http://localhost/~xubuntu. Kaikki toimii.

Klo 15.47 Seuraavaksi vuorossa MySQL asentaminen. Asennan sen komennolla.

$ sudo apt-get -y install mysql-server mysql-client

Klo 15.50 MySQL vaatii salasanan root käyttäjälle asennuksen yhteydessä.

Klo 15.51 Kirjaudun sisään tietokantaan komennolla

$ mysql -u root -p

Klo 15.52 Aloitan tietokannan tekemisen tekemällä “auto” nimisen  tietokannan utf8 merkistöllä.

mysql> CREATE DATABASE auto CHARACTER SET utf8;

Klo 15.54 Tietokanta tarvitsee viellä salasanan

mysql> GRANT ALL ON auto.* TO auto@localhost IDENTIFIED BY 'password-here';

Klo 15:59 Aloitan tietokannan muokkauksen valitsemalla “auto” tietokannan

mysql> USE auto;

Klo 16.00 Teen sinne taulukon nimeltä “autos”

mysql> CREATE TABLE autos (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(1024));

Klo 16.01 Laitan “autos” taulukkoon muutaman auton.

mysql> INSERT INTO autos(name) VALUES ("volvo");
mysql> INSERT INTO autos(name) VALUES ("mersu");
mysql> INSERT INTO autos(name) VALUES ("bemmi");

Klo 16.07 Kirjaudun ulos tietokannoista ja teen public.html kansioon index.php tiedoston phpta varten.

$ cd
$ nano public_html/index.php

Klo 16.10 Tein nopean html koodin autoista ja kokeilin teron koodia

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Autoja</title>
</head>
<body>
<p> Lista autoista </p>
<?php
// public_html/index.php - Read MySQL from PHP
// (c) 2016 Tero Karvinen http://TeroKarvinen.com

// MySQL Login
$user='auto';
$password='password-here';

// Data Source Name i.e. connection details
$database=$user;
$dsn="mysql:host=localhost;charset=UTF8;dbname=$database";

// Open Connection, create new object of PDO class
$pdo=new PDO($dsn, $user, $password);

// Perform SQL Query
$pdoStatement=$pdo->prepare('SELECT * FROM autos;');
$pdoStatement->execute();
$hits=$pdoStatement->fetchAll();

// Print the $hits Array
foreach($hits as $row) {
 echo "<p>".$row['id']." ".$row['name']."</p>\n";
}
?>
</body>
</html>

Klo 16.11 Nettisivut näyttävät jotain php koodia, jossain on vika.

Klo 16.32 Asensin apachen php kirjastot ja käynnistin apachen uudestaan.

$ sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php php-mysql
$ sudo service apache2 restart

Klo 16.43 Muistin, että apachen2 jostain tiedostosta piti enabloida kotihakemisto muuttamalla koodia.

$ grep -r php /etc/apache2/

Etsin grepillä kyseisen tiedoston ja muokkaan sitä.

sudoedit /etc/apache2/mods-available/php7.0.conf

Klo 16.45 Ja sitten viellä apache2 uudelleenkäynnistys

$ sudo service apache2 restart

Klo 16.46 Vihdoin nettisivuni toimivat php koodin kera!

Screenshot_2017-02-13_14-46-47.png

Klo 16.58 Ajoin viellä lopuksi komennon jolla kerätään eri logit tekstitiedostoksi.

tail /var/log/syslog /var/log/auth.log /etc/lsb-release /var/log/apache2/*.log /proc/uptime >log.txt

==> /var/log/syslog <==
Feb 13 14:44:47 xubuntu systemd[1]: Starting LSB: Apache2 web server…
Feb 13 14:44:47 xubuntu apache2[18278]:  * Starting Apache httpd web server apache2
Feb 13 14:44:47 xubuntu apache2[18278]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the ‘ServerName’ directive globally to suppress this message
Feb 13 14:44:48 xubuntu apache2[18278]:  *
Feb 13 14:44:48 xubuntu systemd[1]: Started LSB: Apache2 web server.
Feb 13 14:47:22 xubuntu upowerd[4820]: (upowerd:4820): UPower-Linux-WARNING **: energy 57.260000 bigger than full 57.250000
Feb 13 14:47:56 xubuntu dbus[4340]: [system] Activating via systemd: service name=’org.freedesktop.hostname1′ unit=’dbus-org.freedesktop.hostname1.service’
Feb 13 14:47:56 xubuntu systemd[1]: Starting Hostname Service…
Feb 13 14:47:56 xubuntu dbus[4340]: [system] Successfully activated service ‘org.freedesktop.hostname1’
Feb 13 14:47:56 xubuntu systemd[1]: Started Hostname Service.

==> /var/log/auth.log <==
Feb 13 14:39:01 xubuntu CRON[18166]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Feb 13 14:43:53 xubuntu sudo:  xubuntu : TTY=pts/6 ; PWD=/home/xubuntu ; USER=root ; COMMAND=sudoedit /etc/apache2/mods-available/dir.conf
Feb 13 14:43:53 xubuntu sudoedit: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by xubuntu(uid=0)
Feb 13 14:44:00 xubuntu sudoedit: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Feb 13 14:44:16 xubuntu sudo:  xubuntu : TTY=pts/6 ; PWD=/home/xubuntu ; USER=root ; COMMAND=sudoedit /etc/apache2/mods-available/php7.0.conf
Feb 13 14:44:16 xubuntu sudoedit: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by xubuntu(uid=0)
Feb 13 14:44:30 xubuntu sudoedit: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Feb 13 14:44:46 xubuntu sudo:  xubuntu : TTY=pts/6 ; PWD=/home/xubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/service apache2 restart
Feb 13 14:44:46 xubuntu sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by xubuntu(uid=0)
Feb 13 14:44:48 xubuntu sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root

==> /etc/lsb-release <==
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=16.04
DISTRIB_CODENAME=xenial
DISTRIB_DESCRIPTION=”Ubuntu 16.04.1 LTS”

==> /var/log/apache2/access.log <==
192.168.1.90 – – [13/Feb/2017:14:33:07 +0000] “GET /~xubuntu/ HTTP/1.1” 304 181 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0”
192.168.1.90 – – [13/Feb/2017:14:33:08 +0000] “GET /~xubuntu/ HTTP/1.1” 304 180 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0”
192.168.1.90 – – [13/Feb/2017:14:33:09 +0000] “GET /~xubuntu/ HTTP/1.1” 304 180 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0”
192.168.1.90 – – [13/Feb/2017:14:35:19 +0000] “GET /~xubuntu/ HTTP/1.1” 200 995 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0”
192.168.1.90 – – [13/Feb/2017:14:35:20 +0000] “GET /~xubuntu/ HTTP/1.1” 200 995 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0”
192.168.1.90 – – [13/Feb/2017:14:35:20 +0000] “GET /~xubuntu/ HTTP/1.1” 200 995 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0”
192.168.1.90 – – [13/Feb/2017:14:35:41 +0000] “GET /favicon.ico HTTP/1.1” 404 504 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0”
192.168.1.90 – – [13/Feb/2017:14:35:41 +0000] “GET /favicon.ico HTTP/1.1” 404 503 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0”
192.168.1.90 – – [13/Feb/2017:14:35:45 +0000] “GET /~xubuntu/ HTTP/1.1” 200 995 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0”
192.168.1.90 – – [13/Feb/2017:14:44:49 +0000] “GET /~xubuntu/ HTTP/1.1” 200 394 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0”

==> /var/log/apache2/error.log <==
[Mon Feb 13 14:28:54.824765 2017] [core:notice] [pid 17145] AH00094: Command line: ‘/usr/sbin/apache2’
[Mon Feb 13 14:30:26.417597 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 17145] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Mon Feb 13 14:30:27.528960 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 17238] AH00163: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured — resuming normal operations
[Mon Feb 13 14:30:27.528995 2017] [core:notice] [pid 17238] AH00094: Command line: ‘/usr/sbin/apache2’
[Mon Feb 13 14:31:32.081463 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 17238] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Mon Feb 13 14:31:33.197464 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 18058] AH00163: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured — resuming normal operations
[Mon Feb 13 14:31:33.197490 2017] [core:notice] [pid 18058] AH00094: Command line: ‘/usr/sbin/apache2’
[Mon Feb 13 14:44:46.518845 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 18058] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Mon Feb 13 14:44:47.633970 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 18296] AH00163: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured — resuming normal operations
[Mon Feb 13 14:44:47.633997 2017] [core:notice] [pid 18296] AH00094: Command line: ‘/usr/sbin/apache2’

==> /var/log/apache2/other_vhosts_access.log <==

==> /proc/uptime <==
5481.04 21585.35

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s